Back

ტრანსფორმაციული ქოუჩინგი- CPD სტანდარტ ოფისის აკრედიტაციით

2,800.00 

კატეგორია:

კურსის შესახებ:

მოცემული კურსი არის ინტერესიანი, მრავალმხრივ განვითარებაზე ორიენტირებული პიროვნებებისათვის, რომელთაც სურთ არა მხოლოდ მიზნებზე მუშაობა ქოუჩინგის მეშვეობით, არამედ საკუთარი თავისა და ქვეცნობიერის შესწავლა, სამყაროსთან ენერგეტიკული ცვლის კანონების აღმოჩენა და ყოველმხრივი ზრდა.

მოცემული ე.წ. “კომბინირებული“ პროგრამა შედგება 4 დამოუკიდებელი მოდულისაგან: ქოუჩინგი, პრაქტიკული ფსიქოლოგია, ენერგოპრაქტიკები,  და პრაქტიკა,ქეისები,ნაშრომი

და აღიარებულია ბრიტანული საერთაშორისო სააკრედიტაციო ცენტრის CPD-ს მიერ, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევთ მუშაობის საშუალებასა და უფლებას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. სრული ინფორმაცია ქვემოთ მოცემულ ტექსტში იხილეთ. ქვეყნების ჩამონათვალი

მოდულების აღწერა

ქოუჩინგის მოდული- 21 ლექცია

 • რა არის ქოუჩინგი და რით განსხვავდება სხვა მეთოდებისაგან
 • მიიღებთ ცოდნას, გამოცდილებას და საკუთარ თავზე მუშაობის შედეგად ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას.
 • ქოუჩინგური თანაშეწყობები
 • კლიენტთან კონტრაქტირების ფორმებს. სესიის ჩატარების სტუქტურასა და ეთიკის ნორმებს.
 • ცხოვრების სხვადასხვა სფეროების განსაზღვრა და ანალიზი
 • ქოუჩინგის კომპეტენციები და პრესუბპოზიციები
 • დაგეგმარება და დროის მენეჯმენტის განსაზღვრა
 • ქოუჩისთვის საბაზისო ინსტრუმენტების შესწავლა
 • მოსმენის დონეები და შესაბამისი ინსტრუმენტები
 • მიზნების ფორმულირება
 • კონტრაქტირება და სესიის შედეგების დაზუსტება
 • ინსტრუმენტები დასახული მიზნების მისაღწევად
 • სწორი კითხვების დასმის ხელოვნება
 • ქოუჩის იმიჯი და რეპუტაცია.
 • ინტერნეტმენეჯერისთვის საჭირო საბაზისო ინსტრუმენტები
 • მეტყველებისა და ორატორიკის ხელოვნების საბაზისო ინსტრუმენტები

პრაქტიკული ფსიქოლოგიის მოდული – 21 ლექცია

 • პრაქტიკული ფსიქოლოგიის არსს, მეთოდებსა და მიდგომებს.
 • მიიღებთ ცოდნას, გამოცდილებას და საკუთარ თავზე მუშაობის შედეგად ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას.
 • კლიენტთან კონტრაქტირების ფორმებს. სესიის ჩატარების სტუქტურასა და ეთიკის ნორმებს.
 • გაეცნობით ზოგადი ფსიქოლოგის თეორიასა და ძირითად მეთოდებს.
 • წყენებისაგან გასათავისუფლებელ ტექნიკებს.
 • ინტუიციის, განზრახვის და მყოფადობის გასავარჯიშებელ ტექნიკებს.
 • არასასურველი ემოციების გასანეიტრალებელ ტექნიკებს.
 • აღმოაჩენთ საკუთარ თავში ჩამალულ რესურსებს და უნარებს.
 • გაეცნობით ტრანზაქტული ანალიზის თეორიას და შეისწავლით ტექნიკებს ამ თემაზე სამუშაოდ.
 • შეძლებთ საკუთარ არასასურველ ქცევაში თუ სიტუაციაში მეორადი სარგებლის აღმოჩენას და განეიტრალებას.
 • შეძლებთ საგვარეულოდან მიღებული არასასურველი პროგრამებისაგან გათავისუფლებას.

ენერგეტიკული პრაქტიკები მოდულში – 21 ლექცია 

 • წყენებისაგან განსათავისუფლებელ ენერგეტიკულ ტექნიკებს.​
 • დამოკიდებულებებისგან ენეგტიკული ზემოქმედის განეიტრალება;​
 • ქალისა და მამაკაცის ენერგეტიკული დონეების განსაზღვრა;​
 • პირველი, “ფესვეული“ ჩაკრა განაგებს სწორი და მსხვილი ნაწლავის, საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის, სისხლის მიმოქცევის ფუნქციებს; ​
 • მეორე, სექსუალური ჩაკრა – სასქესო და შარდის გამოყოფის სისტემებზეა პასუხისმგებელი; ​
 • მესამე, მზის წნულის ჩაკრა – ელენთა, ღვიძლის, კუჭისა და წვრილი ნაწლავის, ხერხემლის შესაბამისი ნაწილის ფუნქციონირებაზე;​
 • მეოთხე, გულის ჩაკრა -განაგებს ადამიანის ემოციურ მდგომარეობას, ასევე გულისა და ფილტვების ფუნქციონირებას; ​
 • მეხუთე, ხორხის ჩაკრა – პასუხისმგებელია ყელის, კისრის, ქვედა ყბის ჯანმრთელობაზე; ​
 • მეექვსე, შუბლის ჩაკრა – ტვინი, მეხსიერება, მხედველობა, ნათლად აღქმა; ​
 • მეშვიდე, კორონული ჩაკრა – შემოქმედთან კავშირის ცაკრაა. ქალებსა და მამაკაცებში ჩაკრები ერთნაირია. ​

ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემის ემოციური მიზეზი.

დამასრულებელი მოდული

 • ქეისები
 • პრაქტიკა- 60საათი
 • ნაშრომის შექმნა და დაცვა
 • სერტიფიცირება

სერტიფიცირება

გაეცემა 2 სახის სერტიფიკატი:

 • AEV აკადემიის ორ ენოვანი
 • The CPD Standards Office- საერთაშორისო აკრედიტირებული

  კვალიფიკაცია: ” სერტიფიცირებული ქოუჩი”

  სრული კურსის ღირებულება 2800 ლარი

  დაწყების თარიღი 10.05.2024