Back

გსურთ თანამედროვე ფსიქოლოგიის პრაქტიკულ მეთოდებს დაეუფლოთ, რათა გამოიყენოთ ისინი თქვენი ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, საკუთარი თავის და სხვების დასახმარებლად, მაგრამ არ გაქვთ უნოვერსიტეტში 4-5 წელი სწავლის დრო?