Back

გაიცანით ჩვენი გუნდი

გუნდი, რომელიც ქმნის Aev-ის აკადემიას

აკადემიის თანამშრომლები (3)

აკადემიის დამფუძნებელი

ინგა გოჩელეიშვილი

Untitled design (18)

აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი

ირმა ჩიტაშვილი

Untitled design (12)

აკადემიის SMM სპეციალისტი

ანა ფირანიშვილი

Untitled design (15)

აკადემიის IT განყოფილების ხელმძღვანელი

გიორგი გოგოლაძე

Untitled design (14)

სასწავლო პროცესების ხელმძღვანელი

აბა ბერიძე

Untitled design (6)

გაყიდვების სამსახური

ნინო კაჭკაჭაშვილი

Untitled design (16)

სალომე ცანავა

განსხვავებული სექტემბერი (2)

საერთაშორისო ურთერთობის ელჩი

ანა ბულბულაშვილი

Untitled design (10)

აკადემიის თვითმმართველობის პრეზიდენტი

ნინა ტაბეშაძე

Untitled design (13)

სასწავლო პროცესები

ანა ბერიძე

Untitled design (6)

ნათია ჯოყილაძე

Untitled design (17)

მარიამ გლურჯიძე

Untitled design (8)

ანანო ჩიხრაძე

Untitled design (9)

მიზანი

Aev ACADEMY-ის მიზანია ხელი შეუწყოს კვალიფიციური პროფესიონალების მომზადებას, რომელთაც ექნებათ ფართო ცოდნა თანამედროვე ქოუჩინგის, ეზოთერიკასა და ფსიქოლოგიის ახალ მიდგომებსა და ფსიქოთერაპიის სინთეზისა. თანამედროვე პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს სტუდენტი, რათა მას შეძლოს კონკურენტულ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება და რეალიზება, მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, ჰქონდეთ მრავალპროფილური ცოდნა, როგორც თეორიული ისევე პრაქტიკული კუთხით.

ჩვენი აკადემია გარდა პრატქიკული ცოდნისა აძლევს შესაძლებლობას განავითაროს კრიტიკული აზროვნებისა და რაოდენობრივი ანალიზის უნარი; დაეუფლოს წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის ჩვევებს; სასწავლო კურსებზე მიღებული ცოდნა არის გამყარებული პრაქტიკული მუშაობით, რაც ჩვენს სტუდენტებს აძლევს უპირატესობას იყვნენ ძლიერი სპეციალისტები საკუთარ დარგში. აკადემია აძლევს საშუალებას მოერგოს ტანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს და იყვნენ პირველები ასევე ტექნიკური განათლების კუთხით, მარტივად ადაპტირდნენ და მსოფლიო გლობალური გამოწვევების ფონზე იყვნენ პრივილეგირებულ სიტუაციაში უკვე ნასწავლი მასალიდან გამომდინარე.

მიზანი

აკადემიის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს პიროვნების კვლევისა და დიაგნოსტირების ინდივიდუალური და ჯგუფური მეთოდები. ისწავლოს პიროვნების ქცევის მოდიფიკაციის ელემენტები. შეისწავლოს კულტურული და სოციალური ფაქტორების გავლენა პიროვნების ქცევის ჩამოყალიბებაში. პროგრამა აგებულია სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებულ ცოდნაზე.
ჩვენი მიზანია სტუდენტს მივცეთ საშუალება გაეცნოს განათლებისა და სწავლის თანამედროვე თეორიებს, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდებს; გაიღრმავოს ცოდნა ფსიქოლოგიაში, ქოუჩინგი, ეზოთერიკაში აგრეთვე, დაეუფლოს თანამედროვე ეფექტულ ტექნიკებსა და მეთოდებს.

Aev ACADEMY- ის მიზანია ხელი შეუწყოს ქოუჩინგის, ფსიქოლოგიისა და ეზოტერიკის , როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წამყვანი დარგების განვითარებას, რადგანაც ადამიანის ცხოვრების ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია ზემოტ ჩამოტვლილი სპეციალობებისა და სპეციალისტების ჩართულობა. შესაბამისად მიზანად ისახავს მისცეს განათლება რაც შეიძლება მეტ ადამიანს, რათა მათ შეძლონ მათ და სხვების სასიკეთოდ ამ ცოდნის გამოყენების. ასევე ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ უკვე არსებულ სპეციალისტებს მიიიღონდ დამატებით სასწავლო რესურსი და პრატქიკა რათა ხელი შეეწყოთ მათ დასაქმებას ბაზარზე.